Contract

CONTRACT DE PARTENETIAT IN PRESTARI SERVICII

 

 

 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 

 • Jobs for Shop BV Olanda, KvK-nummer 81839014, Overwegwachter 4, 3034KG Rotterdam, EORI NL862239102, in calitate de PARTENER PRINCIPAL,

și

2.1. __________________­­_____, cu adresa ____________________________________, in calitate de PARTENER COLABORATOR,  cont bancar: _________________________,

 

au convenit sa incheie prezentul contract de prestari  servicii marketing, cu respectarea urmatoarelor clauze:

 

Acest Contract reglementeaza modul in care partile colaboreaza, in baza unui abonament. Partenerul Colaborator prestează o serie de servicii în favoarea Partenerului Principal sau către clienții Partenerului Principal, iar Partenerul Principal face posibil ca un Partenerul Colaborator sa recomande alti parteneri catre Jobs for Sho BV si sa primeasca comisioane pentru partenerii recomandati. Contractul este destinat partenerilor care doresc sa promoveze, sa comercializeze si sa promoveze serviciile Jobs for Shop. Contractul reprezinta, de asemenea, baza parteneriatelor in care partenerul doreste sa se integreze sau sa adauge valoare serviciilor Jobs for Shop.

 

Cum functioneaza jobsforshop.com

Siteul este structurat in 2 sectiuni: sectiunea Freelancer (lucrator online Platforme ) si Employer (Angajator Investitor pe Platforme ).

Freelancerii lucreaza pentru Employeri pe Platforme si pe Jobsforshop. Acestia produc profit prin munca de promovare prestata pe site si pe Platforme pentru Employer si prin vanzari de produse fizice de la cel mai mare furnizor de produse din Europa, Big Buy. Din acest profit, urmat in urma vanzarilor de produse, ale angajatorilor, precum si o parte din profitul nostru din vanzari, sunt platite cele 20 de postari de jobs de pe site.

JobsforShop intermediază relația dintre Employer, Freeelancer si furnizorii de produse din Europa. Folosim abonamentele Freelancerilor si Employerilor pentru marketing produse de pe Platforme si jobsforshop.com.

 

 1. DEFINITII

 

„Contract” se referă la acest document și documentele la care se face referire în acesta și este utilizat pentru a însemna întreaga relație contractuală dintre părți.

„Partener Colaborator” sau „Dvs.” se referă la persoana fizică sau juridică care încheie acest Contract cu Noi.

„JobsforShop” sau „Noi” sau „Nostru” se referă la Jobs for Shop BV.

„Serviciile” sunt produsele JobsforShop și orice servicii conexe pe care le comercializează și le vinde clienților săi. În special, clienții JobsforShop încheie contractul principal de servicii JobsforShop pentru a obține accesul la anumite produse prin trimiterea

„Comenzi de cumpărare” către JobsforShop. Toate aceste produse sunt considerate parte a serviciilor JobsforShop.

„Partener Recomandat” este o persoană fizică sau juridică către care Partenerul Colaborator recomandă serviciile JobsforShop.

„Data de începere” este data la care prezentul Contract intră în vigoare.

„Materiale de marketing” sunt mărci comerciale, sigle și adrese URL, conținut, videoclipuri și toate materialele asociate care pot fi modificate periodic de JobsforShop și care pot fi utilizate numai în condițiile prezentului Contract.

 

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

 

Obiectul contractului il constituie:

 • Accesul pe bază de subscriptie a Partenerului Colaborator la platforma JobsforShop, ca mediu care pune la dispoziția acestuia posibilitatea prestării unei serii de servicii, conform abonamentului ales, care se constituie anexă la prezentul Contract.

 • Remunerarea Partenerului Colaborator pentru serviciile prestate.

 • Modalitatea de recomandare de noi parteneri și remunerarea Partenerului Colaborator pentru activitatea de recomandare.

 

 1. TERMENUL CONTRACTULUI

 

Contractul se incheie pe o durata de 31 de zile calendaristice, incepand cu data Data de începere.

 

 1. ANGAJAMENTELE PARTENERULUI COLABORATOR

 

 1. Pentru a participa la Programul de parteneriat, Partenerul Colaborator trebuie să completeze cererea online de deschidere de cont, care se găsește pe site-ul jobsforsop, sau dacă este pus altfel la dispoziția digitală de JobsforShop și să încheie acest Contract. JobsforShop poate accepta sau respinge orice cerere la propria sa discreție.

 2. Ca parte a participării sale la Programul de parteneriat și la activarea ca partener al JobsforShop, Partenerul Colaborator semnează prezentul Contract și acceptă termenii programul de parteneriat, liniile directoare de marketing și orice alte cereri și reguli stabilite de JobsforShop din când în când timp, la discreția sa rezonabilă, în legătură cu participarea continuă a Partenerului Colaborator în promovarea serviciilor JobsforShop către clienți. În toate activitățile sale în temeiul prezentului Contract și, în special, în activitățile legate de promovarea de către Partener a serviciilor JobsforShop, Partenerul va coopera cu JobsforShop și va acționa cu bună credință.

 3. Partenerul Colaborator se angajează într-o promovare continuă și activă a serviciilor JobsforShop în diferite canale de marketing folosind materialele de marketing și să facă acest lucru în conformitate cu termenii prezentului Contract.

 4. Partenerul Colaborator se angajează să nu asocieze materiale de marketing cu conținut ilegal în vreun fel sau care este altfel dăunător, amenințător, defăimător, obscen, ofensator, hărțuitor, explicit sexual, violent, discriminator sau altfel inacceptabil, după cum se consideră la JobsforShop discreția. Partenerul se angajează să nu trimită mesaje electronice nesolicitate către alți destinatari independenți în promovarea Serviciilor JobsforShop sau să se angajeze în orice alt mod în comunicații electronice de masă interzise de lege în legătură cu activitățile prevăzute în prezentul Contract.

 5. Partenerul Colaborator se angajează în mod expres să respecte toate condițiile prezentului Contract referitoare la utilizarea materialelor de marketing.

 6. JobsforShop va furniza din când în când specificații și alte instrucțiuni cu privire la utilizarea permisă de către Partenerul Colaborator a materialelor de marketing. Partenerul Colaborator este ținut să respecte cu exactitate toate aceste specificații și instrucțiuni.

 7. Partenerul Colaborator se va asigura că toate materialele de marketing sunt sub forma aprobată de JobsforShop, nu va modifica niciun semn al JobsforShop și nu va modifica în mod substanțial alte materiale de marketing contrar instrucțiunilor rezonabile furnizate de JobsforShop și va respecta în continuare instrucțiunile rezonabile de la JobsforShop cu privire la forma, conținutul și afișarea materialelor de marketing. La încetarea prezentului Contract din orice motiv, sau la cererea scrisă a JobsforShop, licența contractată în prezent va expira și Partenerul Colaborator va înceta imediat toate activitățile sale în temeiul prezentului Contract.

 8. Partenerul Colaborator va fi singurul responsabil pentru operațiunile sale în temeiul prezentului Contract, inclusiv, fără limitare, legalitatea operațiunilor și materialelor produse de Partenerul Colaborator, create și utilizate în legătură cu prezentul Contract. Cu excepția unei revendicări care pretinde că o marcă JobsforShop încalcă drepturile asupra mărcii comerciale ale unei terțe părți, JobsforShop nu este responsabilă pentru dezvoltarea, funcționarea sau conținutul materialelor dvs. de marketing, iar partenerul obligat să apere, să despăgubească și să protejeze JobsforShop împotriva oricăror revendicări, acțiuni , cauze de acțiune, daune sau cheltuieli legate de dezvoltarea, funcționarea, conținutul și întreținerea materialelor de marketing ale Partenerului Colaborator.

 9. Pe perioada contractuală, JobsforShop este proprietarul exclusiv al tuturor relațiilor create prin Partenerul Colaborator între JobsforShop și Partenerii Recomandați cu privire la serviciile JobsforShop, inclusiv orice informații care identifică Partenerii Recomandați recomandați care contractează cu JobsforShop pentru utilizarea serviciilor JobsforShop. Termenii, politicile și regulile și procedurile JobsforShop pentru serviciile JobsforShop se vor aplica acestor Partenerii Recomandați și pot fi modificați de JobsforShop fără o notificare prealabilă către Partenerul Colaborator.

 10. JobsforShop va fi responsabilă pentru procesul de vânzare către toți Partenerii Recomandați, sub rezerva cooperării continue de bună credință a Părților în promovarea procesului de vânzare către Partenerii Recomandați.

 

 1. MODALITATEA DE PLATĂ

 

JobsforShop va remunera partenerul Colaborator după cum urmează:

Pentru servicii:

 • Conform ofertei din Abonamentul ales.

Pentru recomandări:

Partenerul Colaborator primește o comision de recomandare:

 • 25% din valoarea primului abonament făcut de către un Partener Recomandat.

 • 50% din valoarea primului abonament, dacă Partenerul Colaborator aduce minim 3 Parteneri Recomandați.

 • 5% comision pe perioada contractuală a Partenerilor Recomandați din tot ce câștigă aceștia pe platforma JobsConnect, dacă Partenerii Recomandați se încriu și în această platformă.

 

VII. PARTENERI RECOMANDAȚI ACCEPTAȚI

 

 1. Un Partener Recomandat va fi considerat un „Partener Recomandat acceptat” numai atunci când toate condițiile definite în această secțiune sunt îndeplinite:

 • Partenerul Recomandat este trimis către JobsforShop de către Partenerul Colaborator.

 • JobsforShop nu are nicio înregistrare în legătură cu Partenerul Recomandat care să releve relații contractuale preexistente în ultimii 5 ani, sau negocieri în curs cu JobsforShop în legătură cu serviciile JobsforShop;

 • Partenerul Recomandat încheie, la propria discreție și fără a primi niciun stimulent monetar sau de altă natură de la Partenerul Colaborator, un contract cu JobsforShop pentru achiziționarea de servicii specifice.

 • Partenerul Recomandat nu este respins de JobsforShop.

 • Partenerul Recomandat efectuează cel puțin o plată pentru serviciile JobsforShop.

 1. JobsforShop va colecta abonamentele de la Partenerul Recomandat pentru serviciile JobsforShop direct de la acesta.

 2. Odată ce un Partener Recomandat devine Partener Recomandat acceptat, JobsforShop va achita Partenerului Colaborator „comisionul de recomandare”. Aceste taxe de recomandare vor fi plătibile și vor fi plătite partenerului în termen de treizeci (30) de zile de la data achitării abonamentului de către Partenerul Recomandat către JobsforShop.

 3. Partenerul Colaborator va fi responsabil pentru plata tuturor impozitelor, taxelor locale și guvernamentale, precum și a oricăror alte taxe aplicabile, percepute asupra veniturilor generate prin intermediul platformei JobsforShop. Partenerul Colaborator exonerează de răspundere JobsforShop și va despăgubi, va apăra și va garanta compania împotriva oricăror creanțe care decurg din, sau sunt legate de, toate taxele și impozitele care provin din plata comisioanelor și altor venituri de către JobsforShop.

 

VIII. LICENȚĂ ACORDATĂ DE PARTENERUL COLABORATOR

 

 1. Acordați JobsforShop o licență neexclusivă, universală, fără redevențe, transferabilă și sublicențială, limitată la termenul prezentului Contract, pentru a reproduce, adapta, modifica, traduce, publica, efectua public, afișa și distribui public orice conținut, inclusiv orice creați, încărcați sau configurați utilizând serviciile JobsforShop, în scopul de a permite JobsforShop să vă ofere serviciile și să vă susțină și să vă promoveze participarea la programele platformei și să îndeplinească în alt mod obligațiile sale în temeiul prezentului Contract.

 2. Sunteți de acord că JobsforShop, la propria sa discreție, vă poate folosi numele comerciale, mărcile comerciale, mărcile de servicii, siglele, numele de domeniu și alte caracteristici distinctive ale mărcii în prezentări, materiale de marketing, liste de clienți, rapoarte financiare, listări de site-uri web și linkuri către site-uri web pentru a face publică utilizarea serviciilor. JobsforShop se angajează să depună toate eforturile rezonabile din punct de vedere comercial pentru a se asigura că astfel de materiale și conținut sunt utilizate pentru a vă promova pe dvs. și compania dvs. și produsele în cea mai bună lumină posibilă. JobsforShop nu are nicio obligație de a face publicitate, comercializare, promovare sau publicitate a participării dvs. la Programul de parteneriat.

 

 1. CESIUNE ȘI SUBCONTRACTARE

 

 1. JobsforShop poate cesiona prezentul acord în orice moment.

 2. Partenerul Colaborator nu poate cesiona sau transfera în alt mod prezentul Contract sau orice parte a acestuia către o terță parte fără acordul prealabil scris al JobsforShop.

 3. Prezentul acord este aplicabil atât părților contractuale inițiale, cât și succesorilor acestora în drept și cesionarilor autorizați.

 

 1. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 

 1. Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra materialelor de marketing JobsforShop, serviciile JobsforShop și conținutul și tehnologia aferente din întreaga lume („Drepturile de proprietate intelectuală JobsforShop”) sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a JobsforShop și a filialelor sale. Aceste drepturi de proprietate intelectuală JobsforShop includ, dar nu se limitează la mărci comerciale, nume comerciale, sigle, brevete, drepturi de autor, nume de domenii și drepturi derivate.

 2. Licența acordată de JobsforShop Partenerului Colaborator în conformitate cu acest Contract este acordată exclusiv în condițiile și în scopul îndeplinirii prezentului Contract. Dreptul Partenerului Colaborator de a utiliza materialele de marketing este la discreția JobsforShop și este supus conformității partenerului cu termenii prezentului acord, cu liniile directoare de marketing și cu toate legile și reglementările aplicabile.

 3. Partenerul Colaborator este de acord să utilizeze întotdeauna materialele de marketing și orice alte mărci sau conținut JobsforShop în conformitate cu liniile directoare de marketing.

 4. Partenerul Colaborator este de acord să nu creeze sau să obțină niciun drept de proprietate intelectuală (inclusiv, dar fără a se limita la mărci comerciale, nume comerciale, sigle, brevete, drepturi de autor, nume de domenii și drepturi derivate) care sunt substanțial similare cu orice drepturi de proprietate intelectuală JobsforShop.

 5. Partenerul Colaborator este de acord să notifice prompt JobsforShop cu privire la orice utilizare neautorizată a oricăror drepturi de proprietate intelectuală JobsforShop despre care partenerul are cunoștințe reale.

 6. JobsforShop poate efectua revizuiri periodice ale oricăror materiale de marketing prezentate de partener și va avea autoritatea exclusivă și discreția de a dispune eliminarea și / sau modificarea oricărui material de marketing prezentat de partener.

 

 1. GARANȚIE, DECLINAREA GARANȚIEI

 

 1. Ambele părți garantează că vor respecta toate legile, reglementările, codurile de practică aplicabile, precum și prezentul Contract.

 2. Pe perioada valabilității prezentului Contract, și după încetarea acestuia din orice motiv, Partenerul Colaborator se angajează în mod expres să nu facă nimic din care de natură să prejudicieze afacerea, interesele sau reputația JobsforShop și nu va face, publica sau permite a făce sau a publica orice observație disprețuitoare privind JobsforShop, reprezentanții acesteia sau Serviciile JobsforShop.

 

XII. LIMITAREA RĂSPUNDERII

 

 1. Prin semnarea prezentului Contract, partenerul înțelege și recunoaște limitarea de răspundere a JobsforShop.

 2. Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de daune indirecte, accidentale, speciale, punitive sau consecutive, sau orice pierdere economică (inclusiv pierderi de venituri, profituri, contracte, afaceri sau economii anticipate), orice pierdere a fondului comercial sau a reputației sau a pierderii sau deteriorarea datelor sau orice pierdere sau deteriorare rezultată din utilizarea datelor, chiar dacă o astfel de parte a fost informată cu privire la posibilitatea unor astfel de daune. Răspunderea maximă a JobsforShop pentru orice daune rezultate din sau în legătură cu acest Contract nu poate să depășească 100 EUR.

 

XIII. CONTRACTORI INDEPENDENȚI

 

 1. Părțile contractuale acționează în nume propriu ca contractanți independenți. Nimic din prezentul Contract nu va crea vreo asociere în participație, agenție, franciză, reprezentant de vânzări, angajare sau orice altă relație între părți dincolo de relațiile stabilite în prezentul Contract, iar Partenerului Colaborator îi este interzis în mod expres să acționeze în numele JobsforShop.

 2. Afișarea de către Partenerul Colaborator a materialelor de marketing, utilizarea oricărui alt conținut prezentat de acesta sau comunicarea dintre Partenerul Colaborator și terți nu trebuie să denatureze relațiile dintre părți ca contractanți independenți la prezentul acord.

 

XIV. DESPĂGUBIRI

 

 1. JobsforShop va apăra, despăgubi și menține Partenerul Colaborator protejat împotriva oricărei pierderi, daune sau costuri (inclusiv onorarii rezonabile ale avocaților) suportate în legătură cu orice pretenții, procese sau proceduri formulate sau aduse împotriva acutuia de către o terță parte care invocă incălcarea, prin utilizarea Serviciilor oricăror drepturi de proprietate intelectuală ale unei terțe părți.

 2. Partenerul Colaboraor va despăgubi, va apăra și va proteja JobsforShop și a filialele sale, afiliații, managerii și angajații, împotriva oricăror costuri, datorii, pierderi și cheltuieli (inclusiv, dar fără a se limita la costurile avocațiale) rezultate din orice reclamație, acțiune, acțiune, cerere sau procedură introdusă de un terț împotriva JobsforShop ca urmare a oricăror dintre următoarele situații: (i) încălcarea prezentului Contract de către Partenerul Colaborator; (ii) neglijență, gravă neglijență sau abateri intenționate ale Partenerului Colaborator, sau (iii) incapacitatea/neglijența Partenerului Colaborator în a se conforma obligațiilor legale și regulamentare ce îi sunt aplicabile și obligatorii.

 

 1. INFORMAȚII CONFIDENȚIALE ȘI PUBLICITATE

 

 1. Niciuna dintre părți nu va utiliza sau divulga nicio informație confidențială ce aparține celeilalte părți, inclusiv informații sau date referitoare la soluțiile tehnice sau planurile de afaceri ale părților. Informațiile vor fi, în orice caz, considerate confidențiale dacă sunt legate de prețuri, reduceri, informații ale Partenerilor Recomandați sau dacă sunt desemnate confidențiale de oricare dintre părți.

(2) Dispozițiile de mai sus nu împiedică divulgarea sau utilizarea de către oricare dintre părți a oricărei părți a acestor informații sau date divulgate care:

 1. este în sau intră în domeniul public în orice mod, fără încălcarea prezentului contract de către partea destinatară; sau

 2. Partea destinatară poate arăta că era i) în posesia sa sau cunoscută de aceasta prin utilizarea sa sau prin înregistrarea în fișierele sau computerele sale sau pe alte suporturi de înregistrare înainte de primirea de la partea care a dezvăluit și nu a fost achiziționată anterior de către partea primitoare de la Partea care dezvăluie sub obligația de încredere sau ii) să fi fost dezvoltată de către sau pentru partea destinatară în orice moment, independent de orice informație care i-a fost dezvăluită de partea care dezvăluie; sau iii) partea beneficiară obține sau are disponibile dintr-o altă sursă decât partea care dezvăluie fără încălcarea de către partea destinatară sau o astfel de sursă a oricărei obligații de confidențialitate sau neutilizare față de partea care dezvăluie; sau iv) este furnizată în continuare de partea care dezvăluie unei terțe părți fără restricții privind divulgarea sau utilizarea; sau v) este divulgată de partea destinatară cu aprobarea scrisă prealabilă a părții care dezvăluie.

 3. Partea destinatară va menține confidențial informațiile confidențiale ale părții care dezvăluie și nu va exercita în legătură cu acestea măsuri de securitate și un grad de îngrijire mai mici decât cele pe care partea destinatară le aplică propriilor sale informații confidențiale. Partea destinatară se asigură că divulgarea unor astfel de informații confidențiale este limitată la acei angajați sau directori ai părții primitoare a căror activitate le impune să le cunoască. Copiile sau reproducerile („Copii”) nu vor fi făcute decât în ​​măsura în care este în mod rezonabil necesar în sensul prezentei clauze și toate copiile făcute vor fi proprietatea părții care dezvăluie.

 4. Partea destinatară trebuie:

 5. să nu divulgeți informațiile confidențiale ale părții care dezvăluie, în totalitate sau parțial, unei terțe părți sau oricărei alte părți asociate sau diviziuni de afaceri și

 6. să nu facă nicio utilizare comercială a aceluiași sau a unei părți a acestuia fără consimțământul scris prealabil al părții care dezvăluie. Fără a aduce atingere celor de mai sus, partea destinatară va fi îndreptățită să facă orice dezvăluire cerută de lege cu privire la informațiile confidențiale ale părții care dezvăluie, cu condiția să notifice acest lucru cu cel puțin două zile lucrătoare cu privire la această dezvăluire.

 7. Fiecare parte garantează că are dreptul legal de a divulga informațiile sale confidențiale celeilalte părți.

 

XVI. CONDITII INCETARE CONTRACT

Contractul inceteaza in urmatoarele conditii:

 1. a) prin ajungere la termen

 2. b) cu anticipatie prin Contractul partilor sau pentru neindeplinirea clauzelor contractuale

 

XVII. FORTA MAJORA

 1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

 2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 5 zile producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

 3. Daca in termen de 10 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

 

XVIII. LITIGII

 1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind prezentul contract sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.

 2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente de la sediul JobsforShop, sau la latitudinea Jobsforshop, cand acesta este creditor.

 

XIX. CLAUZE FINALE

 1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

 2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

 3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

 4. Prezentul contract a fost incheiat azi, _______________, in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

 

PARTENER PRINCIPAL                                                      PARTENER COLABORATOR

Jobs for Shop BV

_________________                                                                         __________________

contact@jobsforshop.com