Termeni și Condiții

Termeni si Conditii

Termeni și Condiții

pentru accesul și utilizarea serviciilor Jobs for Shop

 

ACEST DOCUMENT REPREZINTĂ ACORDUL LEGAL DINTRE JOBS FOR SHOP BV și CLIENT. VĂ INVITĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII ÎNAINTE DE UTILIZAREA SERVICIILOR NOASTRE. VĂ RUGĂM, DE ASEMENEA, SĂ CITIȚI ȘI POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE CARE, ÎMPREUNĂ CU ACEST DOCUMENT, REPREZINTĂ SETUL COMPLET DE DOCUMENTE JURIDICE APLICABILE ÎN UTILIZAREA PLATFORMEI, DAR ȘI A SERVICIILOR NOASTRE.

Prin crearea noului cont pe Jobforshop si acceptarea prin bifare a acestor termeni si conditii, va dati acceptul ca firma Jobs for Shop Bv sa preia toate contractele si abonamentele dumneavoastra ,avute pe Reseller Hub Srl. Astfel Reseller Hub Srl nu mai are nici o obligatie fata de dumneavoastra si toate obligatiile au fost preluate de firma Jobs for Shop Bv din Olanda.

Prin utilizarea serviciilor noastre, dumneavoastră, în calitate de Client, sunteți de acord cu Termenii și Condițiile prezente. În cazul în care nu sunteți de acord cu clauzele prezentului document, vă rugăm să încetați utilizarea serviciilor noastre..

Disclaimer

În măsura permisă de legea aplicabilă, excludem toate reprezentările, garanțiile și condițiile referitoare la platforma noastră și la utilizarea acesteia. Nimic din această clauză, însă, nu va:

– limita sau exclude răspunderea dvs. în ce privește interpretarea greșită a informațiilor prezentate în platformă;

– limita orice răspundere a dvs. în orice mod care nu este permis de lege;

 

Dispoziții generale

Această platformă este deținută și operată de compania Jobs for Shop BV Olanda, KvK-nummer 81839014, Overwegwachter 4, 3034KG Rotterdam, EORI  NL862239102 (care desfășoară activități ca „JobsforShop”). Pe întreg documentul, termenii „noi”, „JobsforShop” și „nostru” „noastre” se referă la compania Jobs for Shop BV. JobsforShop oferă această platformă web, incluzând toate informațiile, instrumentele și serviciile disponibile pentru dvs., Clientul, condiționat de acceptarea integrală de către dvs. a prevederilor menționate aici.

Prin accesarea platformei și achiziționarea serviciilor noastre, vă angajați că sunteți de acord Termenii și Condițiile prezente. Acești Termeni și Condiții se aplică tuturor utilizatorilor platformei.

Toate funcțiile sau instrumentele nou adăugate pe viitor în lista curentă de servicii vor fi, de asemenea, supuse Termenilor și Condițiilor prezente. Clientul poate revizui versiunea cea mai actuală a Termenilor și Condițiilor în orice moment în cadrul platformei. Ne rezervăm dreptul de a actualiza, modifica sau înlocui orice parte din acești Termeni și Condiții prin publicarea actualizărilor și / sau modificărilor în platforma noastră. În situația actualizării prezentelor Termeni și Condiții, Clientul va fi notificat despre acest lucru la prima efectuare de rezervare, va fi invitat să citească noua versiune a documentului și i se va solicita acordul cu privire la aceasta. În cazul în care Clientul nu va fi de acord cu versiunea actualizată a documentului, nu va putea efectua rezervarea, și va avea dreptul de a-și închide contul în platformă.

Definiții și termeni

JobsforShop – este denumirea platformelor care sunt sub proprietatea Jobs for Shop BV cu datele de identificare de mai sus.

Prestator – Jobs for Shop BV sau orice partener din platforma JobsforShop.

 

Client – orice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani sau persoană juridică înregistrată pe platforma JobsforShop, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului aderă la prezentul document precum și semnează Contractul de Prestări Servicii subsecvent.

Nume – pseudonim prin care un anumit Utilizator/Client poate crea o rezervare în aplicatia JobsforShop.

Cont – Pagina de logare formată dintr-un număr de telefon și o parolă din minim 6 cifre care permite Clientului/Utilizatorului crearea unei rezervări și care conține informații despre acesta. Detaliile contului pot fi accesate în pagina CONTUL MEU din interiorul platformei JobsforShop. Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte și complete.

Comandă – secțiune din Sectiunea Abonamente care permite Clientului/Utilizatorului să achiziționeze un Abonament.

Platformă – Platforma pentru device-urile desktop Windows și MacOs, precum și mobile care au un sistem de operare Android sau iOS.

Conținut – reprezintă:

 • toate informațiile din platformă care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui computer sau a unui smartphone;
 • orice informație comunicată sub formă de notificări prin orice mijloc de către platforma JobsforShop Utilizatorului, conform informațiilor de contact;

Comunicări – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.)  conținând informații generale și tematice, informații cu privire la anumite evenimente complementare cu platforma JobsforShop, informații cu privire la oferte sau promoții, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie.

Tranzacție – plata/încasarea unei sume rezultată din prestarea unui serviciu specifici platformei JobsforShop

 

 1. INTRODUCERE

1.1. Părțile contractante

Prezentul document reprezintă acordul de voință neretractabil încheiat între:

Jobs-for-Shop BV – cu datele de mai sus, în calitate de furnizor de servicii de intermediere,

și

“Client” – orice persoană fizică ce accesează platforma JobsforShop și implicit beneficiază de serviciile noastre.

1.2. Reprezentare

Autoritate și capacitate. 

Părțile și reprezentanții lor legali garantează că au autoritatea și capacitatea de a încheia acest acord.

Forța executorie.

Acest acord constituie un set de obligații legale, valabile și obligatorii, aplicabile părților implicate.

1.3. Scop

Accesul la Servicii se face în vederea efectuării dezvoltării de Conținut, Marketing, publicitate, precum și de promovare și vânzare de produse nealimentare prin intermediul platformei JobsforShop. Prin solicitarea accesului la Servicii și confirmarea acceptării Termenilor și Condițiilor se consideră încheiat un acord generic obligatoriu din punct de vedere juridic (“Contract”) între JobsforShop și Client. Determinarea precisă a serviciilor ce fac obiectul relaționării dintre părți se face prin semnarea Contractului de Prestări Servicii generat la momentul alegerii de către Client a abonamentului. Toate serviciile, în măsura în care sunt disponibile la un moment dat prin intermediul platformei, sunt supuse condițiilor acestui document general, precum și a documentelor subsecvente.

 1. DREPTUL DE A UTILIZA SERVICIILE

2.1. Crearea de cont și costuri aferente

Clientul solicită deschiderea de cont prin formularul „Înregistrare” ce se regăsește în platformă.  Pentru a crea contul, Clientul trebuie să furnizeze un set de informații complete de contact și surse de plată. De asemenea, Clientul se angajează ca în timpul valabilității contractului să păstreze informațiile contului actualizate, corecte și adevărate.

Odată cu deschiderea contului, Clientului i se oferă acces la contul său de Client, cu numele de utilizator și parola aleasă de acesta.

Clientul primește un drept de acces limitat, terminabil, neexclusiv și netransferabil și utilizează Serviciile în conformitate cu termenii prezentului document, exclusiv în scopurile pentru care sunt oferite serviciile.

Urmare a deschiderii de cont, Clientul poate proceda la achiziția unui abonament, prin selectarea unuia dintre cele disponibile pe Platformă la momentul alegerii, urmând a fi generat un Contract de Prestări Servicii valabil 1 lună. Contractul se activează după plata abonamentului, în condițiile prevăzute contractual.

În cazuri excepționale, JobsforShop își rezervă dreptul de a întârzia activarea Contractului de Prestări Servicii, încercând totodată să păstreze termenul contractual, iar Clientul va fi notificat pentru orice fel de schimbare.

Informațiile de plată

Atunci când plata se efectază cu cardul, informațiile de plată ale Clientului sunt colectate de către procesatorul de plăți atunci când se trimite o plată de abonament, iar suma în debit este blocată de procesator pe cardul Clientului.

Modificarea modalității de plată.

Dacă Clientul dorește să schimbe metoda de plată pentru contractele viitoare, acestă o poate face prin notificarea JobsforShop. După confirmarea modificării de către JobsforShop, nu se mai poate modifica metoda de plată pentru plata ce urmează a fi efectuată.

Ce modalități de plată acceptă JobsforShop?

Plata abonamentelor se face prin virament bancar, Paypal, sau prin plata cu cardul.

Acceptăm diferite metode de plată, care depind de țara în care se află contul Clientului. Deci, pe lângă cardurile majore de credit și debit, anumite opțiuni de plată sunt disponibile în anumite țări sau pe anumite platforme (cum ar fi platforma iOS sau platforma Android).

Metodele de plată disponibile vor fi relevate în secțiunea de checkout, înainte de a trimite o solicitare de rezervare.

Opțiuni de plată disponibile în toată lumea

Toate cardurile de credit majore și carduri de credit preplătite (Visa, MasterCard, Amex, Discover, JCB), precum și orice alte carduri de debit care pot fi procesate la plată.

Opțiuni de plată disponibile pentru anumite țări:

 • Apple Pay pentru platforma iOS
 • Google Pay pentru platforma Android

JobsforShop poate anula o plată efectuată de către Client, și poate returna sumele achitate, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte sa poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 • neacceptarea de către banca emitenta a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;
 • invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de JobsforShop, în cazul plății online;

JobsforShop își rezervă dreptul de a refuza furnizarea de servicii oricui, indiferent de motiv, și în orice moment.

2.2. Politica de activitate online

Accesul în vederea efectuării prestării de servicii ii este permis oricărui Utilizator al platformei JobsforShop. O condiție specială se aplică prestatorilor de servicii. JobsforShop poate solicita în orice moment Clientului prestator de servicii ca acesta să remită dovada înregistrării sale ca și comerciant legal, persoană fizică autorizată, etc. De asemenea, prin prezentul paragraf, Clientul declară că exercită activitățile prestate în mod legal, în baza legilor aplicabile în țara de rezidență, și pe cale de consecință își asumă întreaga responsabilitate și răspundere legală pentru legalitatea tranzacțiilor comerciale precum și pentru plata impozitelor aplicabile, ce îi incumbă ca urmare prezentei relații comerciale.

Pentru motive justificate JobsforShop își rezerva dreptul de a restricționa accesul Clientului în vederea desfășurării activității, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității sale în platforma JobsforShop, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel imaginea și/sau activitatea companiei. În oricare dintre aceste situații, Utilizatorul se poate adresa printr-un e-mail la adresa de e-mail “office@jobsforshop.com”, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.

Toate tarifele aferente includ T.V.A.

Toate informațiile folosite pentru descrierea elementelor disponibile pe platformă (imagini statice/dinamice/facilități/ etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea companiei, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

2.3. Conținut și aplicații terțe

Orice platformă sau conținut de la terți utilizată în asociere cu Serviciile noastre va fi conformă cu prezentele Termene și Condiții. Nu suntem responsabili pentru testarea sau screening-ul vreunui conținut ce aparține terților și, în consecință, utilizarea acestui conținut de către client se face exclusiv pe riscul acestuia. Ne rezervăm dreptul să interzicem utilizarea oricăror aplicații sau conținut de la terți ori de câte ori considerăm că acestea ar putea pune în pericol securitatea sistemelor noastre.

2.4. Utilizarea serviciilor noastre

Clientul se obligă să adere la termenii prezentului document. Clientul își asumă întreaga responsabilitate pentru toate activitățile legate de utilizatorii săi și respectarea de către aceștia a termenilor prezentului acord. Atunci când utilizatorul individual acceptă Termenii și Condițiile de conectare la serviciile JobsforShop sau acceptă o schimbare ulterioară a unor termeni ai prezentului document, nu se încheie niciun acord utilizatorul individual și JobsforShop. Doar Clientul este parte contractuală în prezentul acord cu JobsforShop și care are toate drepturile și obligațiile stabilite prin acesta, purtând inclusiv răspunderea legală și contractuală pentru faptele utilizatorilor prepuși.

Interdicții în utilizare. În orice situație, Clientului i se interzice strict să asiste sau să permită accesul sau utilizarea Contului de Client oricărei persoane sau entități terțe. În cazul în care informațiile din Contul de Client sunt pierdute sau furate sau dacă există suspiciuni de acces neautorizat la Contul de Client, Clientul poate oricând să instaleze platforma pe un al telefon și să reseteze parola prin procedura de remitere de cod prin SMS. În lipsa oricărei prevederi contrare, nimic din prezentul document nu va putea fi interpretat sau aplicat în scopul de a ne atrage răspunderea pentru activitățile care decurg din accesul autorizat sau neautorizat la Contul de Client.

Următoarele activități sunt interzise și vor duce la suspendarea imediată a contului sau anularea serviciilor fără posibilitatea rambursării vreunei sume de bani, dar cu posibilitatea ca JobsforShop să impună taxe suplimentare și / sau să inițieze proceduri civile, în cazul daunelor legale:

 • susținerea sau promovarea oricărui tip de comportament ilegal, abuziv sau iresponsabil;
 • furnizarea de date false în relația cu JobsforShop sau cu terții, inclusiv utilizarea frauduloasă a numerelor de cărți de credit;
 • orice comportament care poate duce la consecințe juridice împotriva JobsforShop, inclusiv implicarea în comportamente ce ar putea determina JobsforShop să devină ținta unui atac DoS;
 • orice încercare de sondare, scanare, penetrare sau testare a vulnerabilității sistemelor sau rețelelor JobsforShop sau a încălcării măsurilor de securitate sau de autentificare JobsforShop, fie prin tehnici pasive fie invazive;
 • orice alte activități considerate ilegale sau dăunătoare de către orice jurisdicție;

 

Clientul acceptă ca JobsforShop să poată contacta Clientul, prin intermediul adreselor de e-mail înregistrate și prin telefon și să furnizeze informații generale de marketing sau alte informații despre Servicii.

2.5. Cerințe privind utilizarea serviciilor

Clientul are acces la serviciile noastre cu condiția îndeplinirii condiției de vârstă minimă legală în ceea ce privește legislația sa internă, și cu condiția să nu îi fie interzis accesul la astfel de servicii de nicio lege sau jurisdicție internațională.

Accesarea serviciilor noastre este oferită pe baza furnizării de către client a datelor sale actuale de identificare, a datelor de contact precum și a oricăror alte informații sunt sau ar putea fi necesare în cadrul procesului de înregistrare. Clientul este singurul responsabil pentru conținutul, confidențialitatea informațiilor de cont și pentru toate activitățile care survin în contul său. În cazul utilizării neautorizate a contului sau a oricărei alte încălcări de securitate, Clientul va notifica imediat JobsforShop.

JobsforShop nu va fi responsabil pentru nicio pierdere sau daună ca urmare a eșecului Clientului de a ne furniza informații exacte sau de a păstra contul în siguranță.

 1. RESPONSABILITATEA PENTRU CALITATEA SERVICIULUI, DISPONIBILITATE ȘI SUPORT

3.1. Calitatea serviciului

JobsforShop garantează că serviciile vor funcționa în mod stabil si garantează o disponibilitate medie anuală de 95% a conexiunii fizice a pachetelor de webspace, servere dedicate, colocate și virtuale. Sunt exceptate de la această garanție perioadele de timp în care serverele nu pot fi accesate din cauza problemelor tehnice sau de altă natură care nu se află în sfera noastră de influență (forță majoră, defecțiuni ale terților sau ale Clientului) cat si perioadele de extrasezon. Serviciile noastre vor fi supuse unor îmbunătățiri continue.

În cazul în care Serviciile nu funcționează așa cum este descris în documentația aplicabilă serviciilor, JobsforShop va corecta erorile pe cheltuiala proprie. JobsforShop poate alege chiar să înlocuiască serviciile sau funcționalitatea în cadrul acestora, în cazul în care efectuarea de corecții sau rectificări nu este posibilă. În cazul în care JobsforShop nu rezolvă erorile în termene rezonabile sau nu înlocuiește serviciul nefuncțional într-un termen rezonabil, clientul își poate închide contul în conformitate cu termenii prevăzuți în prezentul document. Clientul nu poate avea nicio pretenție materială în cazul unor defecte sau erori ale Serviciilor.

3.2. Acord privind servicii, scopuri, sancțiuni

Disponibilitatea serviciilor furnizate de JobsforShop, sancțiunile și perioadele de întreținere fixe sunt stabilite în cadrul descrierii Serviciilor în cauză.

JobsforShop poate, ocazional, să impună perioade de întreținere, de exemplu pentru upgrade-uri majore. Astfel de perioade de întreținere vor avea loc, în general, noapte și pe perioade foarte scurte, și vom încerca pe cât posibil sa nu se afecteze buna desfășurare a serviciilor oferite.

3.3. Notificarea erorilor

În cazul în care serviciile sunt total sau parțial indisponibile sau au performanțe reduse, Clientul va raporta eroarea prin e-mail la office@jobsforshop.com. Pentru a asigura faptul că JobsforShop obține informațiile corecte și complete necesare identificării și corectării erorii, clientul va furniza informații cât mai detaliate despre eroare și va colabora cu JobsforShop pentru rezolvarea cât mai rapidă a problemei.

3.4. Suport

JobsforShop va oferi suport tehnic de bază clientului. Acest lucru implică asistență tehnică, dar JobsforShop nu garantează că se va găsi o soluție pentru orice problemă sau solicitare. Configurarea și administrarea unor servicii speciale pentru client este posibilă la cere din partea acestuia, dar în baza unui contract separat.

Clientul poate contacta serviciul suport JobsforShop de luni până vineri (cu excepția Ajunului Crăciunului, a Anului Nou și a altor sărbători legale) între orele 08:00 și 20:00 ora Europei Centrale, utilizând adresa office@jobsforshop.com

 1. SECURITATE

4.1. Drepturile la date

Clientul își păstrează toate drepturile asupra tuturor datelor pe care acesta le stochează sau le transferă în baza prezentului document.

La încetarea contractului, JobsforShop va șterge automat toate datele Clientului. Date statistice cu privire la istoricul comenzilor precum si anonimizate ar putea fi păstrate, conform Politicii de Confidențialitate.

4.2. Confidențialitate

Confidențialitatea clientului este importantă pentru JobsforShop și tocmai de aceea ne obligăm să respectăm întocmai Politica de Confidențialitate. JobsforShop își rezervă dreptul de a-și modifica Politica de Confidențialitate atunci când este cazul.

 1. DECLARAȚIE SPECIALĂ

SERVICIILE FURNIZATE DE JOBSFORSHOP SUNT PUSE LA DISPOZIȚIE „AS IS”. JOBSFORSHOP NU DĂ NICIO GARANȚIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, CU PRIVIRE LA SERVICIILE FURNIZATE. NU GARANTĂM CĂ ACESTEA VOR FUNCȚIONA NEÎNTRERUPT, FĂRĂ EROARE SAU FĂRĂ RISCURI. DE ASEMENEA NU GRANTĂM CĂ ELEMENTELE DE CONȚINUT, INCLUSIV DATELE DUMNEAVOASTRĂ DE CLIENT, VOR FI ÎN SIGURANȚĂ, ȘI NU AR PUTEA FI DISTRUSE SAU PIERDUTE.

 1. RĂSPUNDEREA, LIMITAREA RĂSPUNDERII ETC.

6.1. Limitare a răspunderii

JobsforShop nu este responsabil cu privire la plata de daune către client ca o consecință a încălcării oricăreia dintre obligațiile care decurg din acest document. Clientul ar putea invoca, în cazuri extrem de limitate, pierderi financiare directe, de exemplu daunele cauzate de neglijență gravă sau de intenție, context în care JobsforShop va analiza contextual situația și va decide dacă are vreo culpă reală în privința situației invocate.

6.2. Forța majoră

În cazul în care utilizarea și executarea Serviciilor sunt împiedicate total sau parțial sau împiedicate în mod semnificativ de circumstanțe care nu se află sub controlul părților, obligațiile ambelor părți sunt suspendate atâta timp cât circumstanțele sunt relevante și atâta timp cât aceste circumstanțe persistă. Cu toate acestea, fiecare parte poate, în conformitate cu Secțiunea 8 din prezentul acord, să rezilieze acordul în cazul în care forța majoră îngreunează în mod deosebit această parte să continue acordul.

Este considerată o situație de forță majoră cazul în care se modifică legea, regulile sau regulamentele aplicabile utilizării sau prestării serviciilor furnizate, sau se adoptă noi reguli sau reglementări, iar acest lucru împiedică JobsforShop să actualizeze mecanismul tehnic al serviciilor afectate și / sau necesită o încetare totală sau parțială a accesului la servicii sau o parte din servicii pentru o perioadă limitată sau nedeterminată de timp. 

6.3. Caz fortuit

Chiar dacă JobsforShop va utiliza metode adecvate pentru a asigura transmiterea sigură a informațiilor între client și Servicii, clientul recunoaște că Internetul este un sistem deschis și că JobsforShop nu poate garanta că un terț nu poate sau nu va intercepta sau modifica datele în timpul transmisiei. JobsforShop nu își asumă nicio responsabilitate pentru accesul, utilizarea sau alternarea neautorizată sau publicarea sau pierderea datelor.

De asemenea, JobsforShop nu este responsabil pentru lipsa disponibilității Serviciilor atunci când acest lucru este cauzat direct sau indirect de către client.

 1. ÎNCETAREA ȘI SUSPENDAREA

Clientul poate să închidă contul de utilizator folosind instrumentul specific din cont. Închiderea contului va avea efect imediat. De asemenea JobsforShop își rezervă dreptul de a suspenda contul fără vreo notificare prealabilă, caz în care dacă clientul va încerca sa se logheze în cont va fi înștiințat că nu mai are acest drept și i se vor aduce la cunoștință motivele suspendării.

 1. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitând-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate în platformă, sunt proprietatea exclusiva a JobsforShop,, acestuia fiindu-i împuternicite toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect printr-un contract semnat intre părți.

Clientului/Utilizatorului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de JobsforShop, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al JobsforShop asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al JobsforShop.

Niciun Conținut transmis către Client, Utilizator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea JobsforShop, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document.

 1. JURISDICȚIE

Prezentul Acord va fi interpretat, reglementat și interpretat în conformitate cu legile olandeze și europene. În plus, clientul și JobsforShop acceptă să se supună jurisdicției olandeze pentru orice litigii legale referitoare la acest Contract, precum și cu privile la cele subsecvente.

Orice diferend sau dezacord care apare între părți va fi soluționat prin negocieri.

Dacă astfel de negocieri nu reușesc, oricare dintre părți poate cere ca disputa să fie adusă în fața unei instanțe din România. Competența legală convenită va fi locul în care JobsforShop își are adresa înregistrată.

 1. VALABILITATE

Prezentul acord guvernează toate comunicările dintre părți.

 1. REMEDII

Datorită naturii relativ noi și unice a Informațiilor, Clientul este de acord că orice încălcare sau amenințare cu încălcarea prezentului Acord va determina nu numai daune financiare companiei, ci și daune ireparabile pentru care daunele financiare nu vor putea fi considerate un remediu adecvat. Prin urmare, JobsforShop va avea dreptul, pe lângă alte căi de atac legale sau echitabile, să impună  interdicții și orice alte remedii echitabile împotriva oricărei încălcări a prezentului Acord, sau împotriva unei amenințări de nerespectare a acestuia.

 1. ÎNTREGUL ACORD.

Prezentul Acord, împreună cu Politica de Confidențialitate, constituie întregul acord între părți referitor la relația contractuală.

Nici o modificare sau renunțare la prezentul Acord nu va fi efectivă decât în scris și semnată de părți. Imposibilitatea companiei de a-și exercita drepturile în temeiul prezentului Acord în orice moment pentru orice perioadă nu poate fi interpretat ca o renunțare la drepturi. 

 1. CLAUZE FINALE.

În cazul în care o prevedere a prezentului Acord va fi declarată ilegală sau inaplicabilă, această prevedere va fi limitată sau eliminată în măsura minimă necesară, astfel încât, în alt mod, Contractul să rămână în vigoare și efectivă și aplicabil.

Clientul declară că:

(a) a citit acest acord înainte de a se înscrie;

(b) a înțeles condițiile prezentului acord;

(c) semnează prezentul acord în mod voluntar, prin înscriere;

 

DREPT PENTRU CARE PĂRȚILE execută prezentul Acord de la data deschiderii contului.